Vés a l'inici Sessions:  1 2 3 4 Versió PDF

Programa - Sessió 1

"Sopa de lletres"

Descripció

A partir d'un passatemps, es reflexiona sobre els efectes que té el consum de tabac sobre la nostra salut, tant per als fumadors com per als no fumadors. S'analitzen les substàncies del fum del tabac que produeixen aquests efectes.

Objectius

  1. Conèixer les substàncies que componen el fum del tabac i identificar els efectes que té per a la nostra salut.
  2. Sensibilitzar l'alumnat i desenvolupar una actitud conscient i crítica sobre els efectes que té per a la salut fumar.

Recursos

  • Power Point 1, en què s'expliquen les diferents substàncies.
  • Fitxes per a l'alumne: sopa de lletres «Els perills del tabac».
  • Fitxes per al professor: text complet amb les paraules de la sopa de lletres i solució de la sopa de lletres «Els perills del tabac».

Àrees implicades

Llengua catalana, ciències naturals i tutoria.

Desenvolupament de l’activitat

  1. Realitzar el pretest (opcional).
  2. El professor ha d'explicar els efectes per a la salut del consum de tabac, esmentant especialment els efectes a curt termini, sobretot els que puguin interessar més els adolescents. També ha de fer referència al tabaquisme passiu.
  3. El professor ha de lliurar a cada alumne les fotocòpies de la sopa de lletres i els alumnes han de trobar de manera individual les paraules amagades. Aquestes paraules fan referència a les diferents substàncies que componen el fum del tabac.
  4. El professor ha d'explicar cada sustància de les que han sortit a la sopa de lletres i n'ha de donar les solucions per als alumnes que no hagin aconseguit acabar-la.

Observacions

Com a activitat complementària, es recomana visitar diferents pàgines web, com per exemple "The lung association" www.tobaccofacts.org/suckedin/index.html (en anglès) o "Per un món sense fum" unmonsensefum.com/.

També es recomana la projecció de vídeos, com ara:

Com a dinàmica alternativa, es pot iniciar la sessió fent més partícip a l'alumnat, dibuixant un cigarro a la pissarra i que vagin sortint i explicant els components que ells creuen que té el tabac. Continuar la sessió tal i com estava previst inicialment.

Fonts

Programa «A no fumar me apunto»

Annexos

Power Point 1.
Fitxes per al professorat (solució de la sopa de lletres) i fitxes per als alumnes (sopa de lletres).

Sessions:  1 2 3 4