Vés a l'inici Sessions:  1 2 3 4 Versió PDF

Programa - Sessió 1

Definició dels efectes a llarg termini del consum de tabac

Descripció

Amb la utilització d'un material que imita els pulmons, els alumnes veuen els efectes que el consum de tabac té sobre l'organisme i se n'estudien les conseqüències a llarg termini per a la salut dels fumadors i dels no fumadors que els envolten.

Objectius

  1. Conèixer els efectes a llarg termini del consum de tabac.
  2. Conscienciar l'alumne sobre els efectes que té per a la salut el consum continuat de tabac.

Recursos

  • Power Point 1, en què s'expliquen les diferents malalties a llarg termini que provoca el consum de tabac.
  • Pulmons d'escuma que proporciona el programa, un cigarret i mistos.

Àrees implicades

Ciències naturals i tutoria.

Desenvolupament de l’activitat

  1. Realitzar el pretest (opcional).
  2. El professor ha d'explicar els efectes a llarg termini que té el consum de tabac, destacant les malalties que pot provocar i les zones principals a les quals afecta. Per fer aquesta explicació, tindrà l'ajuda del Power Point. També ha de fer referència al tabaquisme passiu.
  3. S'ha de fer l'experiment amb els pulmons d'escuma proporcionats. Per dur-lo a terme, s'han de posar algunes gotes d'aigua en el primer pulmó, que comunica amb l'exterior, introduint-les pel tub, de tal manera que el material esponjós s'humitegi per reproduir millor les condicions dels nostres pulmons. Els pulmons s'han de posar sobre la taula i s'ha d'introduir un cigarret a l'obertura, comprimint amb la mà el primer pulmó, mentre s'encén el cigarret amb un misto. A continuació, s'ha d'amollar el pulmó i deixar que inhali el fum. Seguidament, s'ha de retirar el cigarret i pitjar de nou, i s'ha de repetir l'operació tantes vegades com sigui necessari.
  4. El professor ha de parlar amb els alumnes dels efectes que ha tingut la inhalació del fum del tabac en el pulmó comparant-lo amb l'altre i destacant aspectes com el color i la quantitat que ha quedat afectada. D'altra banda, també s'ha d'observar el dipòsit de quitrà en el tub que simula la boca i la tràquea. Si es fa net el tub amb un raspall per netejar pipes, es pot observar amb més deteniment aquest material.
  5. Per a la següent sessió, el professor repartirà el qüestionari per fer les entrevistes.

Observacions

Es poden fer activitats complementàries, com ara que els alumnes facin un dibuix del sistema respiratori humà o del cos humà sencer i s'hi assenyalin totes les parts que es veuen afectades en el cas que es consumeixi tabac.

Per no tenir encès el cigarret a la classe, es pot optar per fer una dinàmica exterior.

Si s'opta per no fer la dinàmica a classe, el professor pot fer l'experiment pel seu compte i presentar a l'alumnat els pulmons d'escuma ja utilitzats. A partir del resultat de l'experiment es pot continuar amb l'explicació corresponent a la sessió. Es farà la reflexió arran del grau d'afectació del fum de tabac en els pulmons d'escuma.

Fonts

Programa «Entrau sense fumar».

Annexos

Power Point 1 i pulmons.

Sessions:  1 2 3 4