Vés a l'inici Sessions:  1 2 3 4 Versió PDF

Programa - Sessió 1

Del tabac i del cànnabis Què en saps?

Descripció

Mitjançant la contestació de preguntes, es pretén que els alumnes coneguin els efectes negatius que porta associat el consum de tabac el cànnabis. D'altra banda, es pretén estimular un aprenentatge actiu mitjançant la recerca d'informació a de manera que els alumnes aprenguin a cercar informació fiable.

Objectius

  1. Conèixer i identificar les malalties que provoca el consum de tabac a llarg termini.
  2. Identificar i fitxar coneixements relacionats amb el tabaquisme i el consum del cànnabis.

Recursos

  • Targetes amb les preguntes.
  • Material per professor. Solució de les preguntes i explicació.

Àrees implicades

Tutoria, Ciencies Naturals.

Desenvolupament de l’activitat

  1. Realitzar el pretest (opcional).
  2. Es formen 3 grups a l'aula que a la vegada es divideixen en dos equips. Cada equip nomenarà una persona que serà el que farà la pregunta a l'equip contrari i verificarà la resposta. A continuació es col·loquen les fitxes de les preguntes de cap per avall i per torns es van fer preguntes cada pregunta encertada compta 1 punt, cada pregunta no encertada es resta mig punt. Guanya l'equip amb major puntuació.
  3. El professor farà una petita explicació de les preguntes que hagin pogut crear més dubtes, amb l'ajuda del material.

Observacions

Un altra variant seria la de construir un joc semblant al joc de l'oca on es tira un dau i s'avança a mesura que es contesta bé la pregunta, també es pot complicat posant caselles de penalització o de recompensa.

Fonts

"Programa de Intervención sobre el Tabaquismo en Enseñanza Secundaria ITES"

Annexos

Targetes amb les preguntes i respostes. Material explicació professor.

Sessions:  1 2 3 4