Inici

Introducció

El catàleg de Programes de Prevenció en Drogodependències i altres Addiccions de les Illes Balears és un document de consulta i referència que descriu els programes i accions en els diferents àmbits de la prevenció de drogodependències que es realitzen a la nostra comunitat.

Va dirigit a professionals, docents, agents socials, així com a la població en general.

El catàleg està dividit per 5 àrees d'intervenció (l'educatiu, el familiar, el comunitari, l'oci i el laboral), cada una d'elles representades amb un color

diferent i on podreu trobar els diferents programes i accions relacionats, així com una breu descripció, estructurat en els següents camps: descripció de l'actuació, objectius, destinataris, temporalització de l'execució, àmbit territorial d'aplicació, organisme de qui depèn, entitats que col·laboren, metodologia, requisits i vies d'accés, material i lloc d'atenció, contacte i horari.

Amb la finalitat que els interessats puguin disposar d'una major informació sobre les diferents entitats que treballen en el camp de les drogodependències i altres addiccions, s'ha facilitat, des de cadascun

dels àmbits d'actuació, l'accés a la Guia de recursos a les Illes Balears. Per completar el catàleg hi ha un apartat de material que inclou guies, estudis i investigacions, programes, material de difusió, i que podreu descarregar (disponible en pdf) o sol·licitar-ho directament. També hi trobareu una relació d'adreces d'interès amb les dades de contactes de diversos organismes, entitats i institucions.

El catàleg està dissenyat per ser actualitzat periòdicament a fi de facilitar una informació continua del programes i accions vigents.

desenvolupat per Cupertino