índex per àmbit territorial

En aquest índex trobaràs
els recursos i els seus programes segons l'àmbit territorial del teu interès (Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera).

Accedir >

índex per drogues i addiccions

Aquí tens agrupat els recursos i programes segons la seva especialitat en alcohol, cànnabis, cocaïna, heroïna, drogues de síntesis, joc patològic, conductes addictives, tabac, etc.

Accedir >

índex per àmbit d'actuació

En aquest índex hem agrupat els recursos i els seus programes per àmbit de prevenció, tractament, inserció, formació i investigació.

Accedir >

agenda de tots els recursos

Aquí tens una ràpida visualització de les dades de contacte de tots els recursos de la guia. També et pot resultar més còmode trobar un recurs de forma alfabètica.

Accedir >

Introducció
a la guia de
recursos

El Pla d’Addiccions i Drogodependències de les Illes Balears (PADIB), dependent de la Direcció General de Salut Pública i Participació,  té per objectius la planificació, l’execució, l’impuls i la coordinació de les actuacions en matèria d’addiccions en diferents àmbits: prevenció, tractament, inserció, formació i investigació.

Per tal de facilitar el coneixement dels recursos que treballen en les addiccions, us presentam aquesta guia adreçada tant als professionals. Podeu accedir a la informació que conté de tres maneres diferents: índex per territori (Mallorca, Menorca,

Eivissa i Formentera); índex per àmbit d’actuació (prevenció, tractament, inserció, formació i investigació), i índex per drogues i altres addiccions (alcohol, tabac, cànnabis, cocaïna, heroïna, drogues de síntesis, joc patològic i altres conductes addictives).

Si teniu algun dubte, podeu posar-vos
en contacte amb nosaltres a través
del correu electrònic pladrogues@dgsanita.caib.es
o a través del Centre de Resposta Immediata sobre Drogodependències i altres Addiccions
(CRIDA: 902 075 727).